กําลังเจรจา โจจอยซ์ผู้เข้าแข่งขันรุ่นเฮฟวี่เวทที่ไม่พ่ายแพ้จะ ‘ปกป้องเข็มขัดชั่วคราวของเขากับนักสู้ชาวจีนจาง จือเหล่ยในวันที่ 15 เมษายน’

กําลังเจรจา

กําลังเจรจา เนื่องจากจักเกอร์นอท ทําให้ตัวเองยุ่งอยู่ ก […]